Čipovaný pes se rychle vrátí k majiteli 

V ROCE 2012 MUSÍ BÝT ZVÍŘATA PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ OZNAČENI PŘEDEPSANOU IDENTIFIKACÍ

Čipování je moderní identifikační označování zvířat. Čipy musí odpovídat normě ISO a dají se všechny přečíst jednou čtečkou, což zlevnilo cenu čipů a čteček. Většina velkých měst zakotvila povinnost identifikačního označení psů do svých vyhlášek.
V minulém týdnu sněmovnou neprošel zákon, který navrhoval tuto povinnost v rámci celého Česka. Bohužel, bylo to jen proto, že se někteří poslanci obávali, že by se tím nadměrně zatížily rozpočty obcí.
„Víme, že Evropská unie dala přechodnou možnost po dobu osmi let označovat psy i tetováním. Tento předpis vyšel v roce 2004, a v praxi to tedy znamená, že by čipem měli být při zahraničních cestách označeni v roce 2012 všichni psi,“ říká Vladimíra Tichá z laboratoře LABVET, která čipování provádí.
Někteří chovatelé po čipování volají, jiní se mu brání. Roli hraje nedůvěra k neznámému a také otázka finanční. Náklady na tetování nebo očipování se značně liší. Málokdo si ale uvědomuje, že je tady ještě problém registru označených psů.
Většina lidí si myslí, že když nechá svého psa označit čipem, zařazuje ho do všude dostupného celostátního registru. V praxi to ale vypadá jinak:
* Jedná-li se o psa s průkazem původu, je možné psa najít cestou evidence v plemenné knize. Ale ne všechna plemena mají povinnost čipu a ne všechna pracoviště plemenné knihy ČMKU s čipy nebo spíše s jejich kódy pracují;
* Pokud jde o psa bez průkazu původu, je jeho dohledání závislé na jeho registraci v komerčních registrech.

Registry a jejich problémy

Komerční registry jsou vesměs schopny evidovat veškeré typy čipů. Psa je ale většinou nutné do evidence přihlásit. Poplatky za evidenci a rozsah služeb se u jednotlivých firem liší.
Národní registr – poměrně rozsáhlá a dobře vedená evidence firmou Altercan, s. r. o., čipy typu DATAMARS jsou registrovány zdarma.
DATAK – zajímavá a dobře přístupná databáze. Pokud je pes čipován čipem typu TROVAN, dostává se do databáze automaticky a zadarmo. Je tady ale vedeno pouze pracoviště, kde byl pes čipován. Veterináři jsou povinni vést databázi čipovaných psů, a není tedy problém majitele psa dohledat.
Registr Komory veterinárních lékařů – registrace zdarma, přístupný je ale pouze veterinárním lékařům. Za zmínku stojí to, že tento registr nese název Národní registr, s. r. o. Existují tady dvě databáze podobného jména a různých provozovatelů.
ALVIC – vlastní evidence rakouského výrobce čipů.
Euroregistr – měl by fungovat po celé Evropě, ale zatím je o něm minimum informací.
Registry obcí a měst – tyto registry zatím nejsou propojeny. Čísla čipů a adresy majitelů psů mají k dispozici oficiální útulky v daném městě, ale vzhledem k legislativním opatřením na ochranu dat se nejedná o materiál běžně přístupný.
Povinné čipování už zavedla nebo zavádějí i města a obce v ČR. Např. v Praze by měli být po 1. 1. 2006 označeni čipem nebo tetováním všichni psi starší 6 měsíců, bez rozdílu. Vlastní čipování provádějí odborná veterinární pracoviště a ordinace. Cena čipu je závislá na typu a na ceně aplikace konkrétního veterináře. Pohybuje se většinou okolo 500 Kč.
Na identifikační značení psů je celá řada názorů. Někdo to považuje za zbytečnou šikanu majitelů, někdo si myslí, že úřady jen chtějí mít kontrolu, kdo platí a kdo neplatí poplatky, a hodně lidí říká: „Dnes psi a zítra lidé.“
Pravda ale je, že mít čipovaného psa nemusí být tak zbytečné, jak si někdo myslí. „Například z 2000 psů nalezených v prvním pololetí v Praze se jich 511 vrátilo díky čipu během několika hodin zpět svému majiteli,“ dodává Vladimíra Tichá.

Povinné čipování a evidence psů v Praze

Pražané od 1. 1. 2006 musí mít všechny své psy starší šesti měsíců očipovány nebo tetovány a registrovány. Vyhláška se rodila delší dobu a vstoupila v platnost už skoro před rokem. Dávala možnost přechodného období dvanácti měsíců, kdy by si všichni majitelé měli své psy označit identifikací a přihlásit. V této době probíhala i vysvětlovací kampaň pražského magistrátu. Od 1. 1. 2006 tedy už končí tolerance a nezodpovědní lidé, kteří nemají své psy přihlášeny a označeny, mohou být hnáni k odpovědnosti v přestupkovém řízení.
Jak tedy psa označit?
Čipování mohou provádět pouze veterináři nebo osoby, které k tomu mají prokazatelně odbornou způsobilost. Nejpozději do třiceti dnů po označení psa čipem je majitel povinen ho přihlásit k evidenci. To se provádí na předepsaném tiskopise, který lze získat na pražském magistrátu nebo na úřadech městských částí a dá se stáhnout i z internetu. Tiskopis je nutné předat na odbor občanskosprávních agend Magistrátu hl. m. Prahy. K registraci je nutné doložit evidenční číslo čipu.
Další informace na www.prahamesto.cz, www.labvet.net.