ČISTOKREVNÝ PES A PRŮKAZ PŮVODU 

Existuje mnoho pověr a nesmyslných informací o čistokrevných psech. Svědčí o tom případy podvedených majitelů, kterým byli namísto čistokrevných psů prodáni nemocní kříženci. Stále se najdou podvodníci připravení vydělávat na lidské nevědomosti. Jak se tedy pozná čistokrevný pes?
* Čistokrevný pes musí splňovat požadavky dané standardem. Jde o oficiální dokument registrovaný národní nebo mezinárodní kynologickou organizací. V případě České republiky zastřešuje drtivou většinu čistokrevných plemen psů Českomoravská kynologická unie (ČMKU), která je členem Mezinárodní kynologické federace (FCI). Existují i další organizace, jejich vliv a počet členů je však proti ČMKU zanedbatelný.
* Čistokrevný pes má vždy osvědčení o tom, že pochází z rodičů, kteří odpovídají standardu plemene. Toto osvědčení se nazývá průkaz původu psa (lidově „papíry“). Průkaz je jakýmsi psím rodným listem a občanským průkazem. Bohužel, mnoho lidí má za to, že papíry jsou pouze pro toho, kdo se chce stát chovatelem, nebo že je to jen jakási exkluzivita, která navíc majitele psa k něčemu zavazuje. Opak je pravdou. Průkaz původu (PP) je jen tím, co vyplývá z názvu - dokladem o prokázaném původu a příslušnosti k plemenu.
Druhou věcí je to, že v drtivé většině případů musí psi, kteří jsou zařazeni do chovu, projít odborným posouzením, případně zdravotními testy. Snahou chovatelů je vyloučit dědičné vady a choroby. Dodržování podmínek chovu a jeho řízení si hlídají jak ČMKU, tak kluby chovatelů jednotlivých plemen.
* Jsou případy, že se narodí štěňata z neplánovaného spojení chovných rodičů, ale nemají průkaz původu. I v takovém případě je nutné mít se na pozoru. Nejde třeba o problémy rodičů štěněte, ale chovatele, který něco zanedbal či nesplnil. I tehdy by měl doložit dokumenty, že se jedná o „nehodu“ nebo jeho zanedbání. Samozřejmostí při nákupu psa by měla být také řádná kupní smlouva.